Oznamy

Na tomto mieste nájdete aktuálne informácie o dianí vo farnosti.

Čítaj ďalej... 

Rozpis svätých omší

Pre zobrazenie podrobnejších informácií o čase konania svätých omší.

Čítaj ďalej...

Modlitba pápeža Františka

Modlitba pápeža Františka pre Svätý rok milosrdenstva.

Čítaj ďalej...

Postprimičná sv. omša

 

Dňa 2. júla 2016 o 18,00 hod. bola slávnostná postprimičná sv. omša novokňaza Jozefa Hlavinu.

Čítaj ďalej...

Liturgický kalendár

Je online spracovaním liturgických čítaní na jednotlivé dni cirkevného roka.

Čítaj ďalej...

Užitočné linky

Pod týmto odkazom nájdete ďalšie zaujímané web stránky.

Čítaj ďalej...

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BOŠANY
M.R. Štefánika 1326/68
956 18 Bošany
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. č.: 038 / 542 72 17

     

Farár: Mgr. Štefan Bukovan

Kaplán: Mgr. Juraj Klinko

Výpomocný duchovný: ThLic. Dominik Brňák

  tel.č.: 0911 511 452

tel.č.: 0904 738 436

 

IČO: 34072233
DIČ: 2021210180
Bankové spojenie: SK43 0900 0000 0000 3851 6280
Úradné a kancelárske veci vybavíte oslovením kňaza vo fare resp. v kostole po sv. omši.
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia v Topoľčanoch: 0904  009 524
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia v Partizánskom: 0910 622 708
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia v Nitre: 0903 809 624

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany