Oznamy

Na tomto mieste nájdete aktuálne informácie o dianí vo farnosti.

Čítaj ďalej...

Korunka k BM za zomierajúcich

Sestry služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony dávajú do pozornosti novú aktivitu - Korunka k Božiemu milosrdenstvu za zomierajúcich.

Čítaj ďalej...

Príprava snúbencov

Dňa 28. 9. 2018 (v piatok) v čase od 16,00 do 20,30 hod.sa bude konať príprava snúbencov.

Čítaj ďalej...

Liturgický kalendár

Je online spracovaním liturgických čítaní na jednotlivé dni cirkevného roka.

Čítaj ďalej...

Užitočné linky

Pod týmto odkazom nájdete ďalšie zaujímavé web stránky.

Čítaj ďalej...

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BOŠANY
M.R. Štefánika 1326/68
956 18 Bošany
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. č.: 038 / 542 72 17

     

Farár: Mgr. Štefan Bukovan

Kaplán: Mgr. Pavol Stanko

Výpomocný duchovný: ThLic. Dominik Brňák

tel.č.: 0911 511 452

tel.č.: 0949 837 911

 

IČO: 34072233
DIČ: 2021210180
Bankové spojenie: SK43 0900 0000 0000 3851 6280
Úradné a kancelárske veci vybavíte oslovením kňaza vo fare resp. v kostole po sv. omši.
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia v Topoľčanoch: 0904 009 524
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia v Partizánskom: 0910 622 708
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia v Nitre: 0903 809 624

učiteľka náboženstva: sr. Zuzana Božena Kollárová: 0902 300 433

organisti v Bošanoch:
Mgr. Andrea Gajdošová: 0915 434 246
MDDr. Jindřiška Fábryová: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tomáš Hodál: 0949 329 886
organisti v Krnči:
Július Štreicher: 0905 517 475
Vladimír Meluš 0904 162 440
organistky v Práznovciach:
Mgr. Danka Žemberová: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mgr. Ľubomíra Podmaníková: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kostolník v Bošanoch: Eduard Hodál: 038 5427343
kostolníčka v Krnči: Božena Zorková: 038 5302412
kostolníčka v Práznovciach: Mária Rigová 0903 955 464 ; 0904 906 690

správkyňa farského pastoračného centra v Bošanoch:
Helena Železníková: 0918 271 164

spevák pri pohreboch: Jozef Paták: 0902 732 147

ekonomická rada farnosti:
Mgr. Štefan Bukovan, farár
Mgr. Pavol Stanko, kaplán
Mária Rigová, Práznovce
Ing. Kazimír Vlasák, Bošany
Mgr. Peter Gajdoš, Bošany
Božena Zorková, Krnča

kronikárka farnosti: Mgr. Ľubica Petrikovičová

administrátor stránky: Mgr. Peter Gajdoš: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ochrana osobných údajov - viac na: https://gdpr.kbs.sk/

Zodpovedná osoba: 

 Konferencia biskupov Slovenska

Kapitulská 11 

P.O.BOX 113

814 99 Bratislava

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany