• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
FARNOSŤ BOŠANY
M.R. Štefánika 1326/68
956 18 Bošany
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. č.: 038 / 542 72 17

Farár: Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
Výpomocný duchovný: Mgr. Martin Šalamon (P. Kristián, OP)

IČO: 34072233
DIČ: 2021210180
Bankové spojenie: SK43 0900 0000 0000 3851 6280
Úradné a kancelárske veci vybavíte oslovením kňaza vo fare resp. v kostole po sv. omši.
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia v Topoľčanoch: 0904 009 524
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia v Partizánskom: 0907 487 488 ; 0915 992 704
Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia v Nitre: 0903 809 624

správkyňa farského pastoračného centra v Bošanoch:
Helena Železníková: 0918 271 164

organisti v Bošanoch:
Mgr. Andrea Gajdošová: 0915 434 246
MDDr. Jindřiška Fábryová: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tomáš Hodál: 0949 329 886
organisti v Krnči:
Július Štreicher: 0905 517 475
Vladimír Meluš 0904 162 440
organistky v Práznovciach:
Mgr. Danka Bišťanová: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mgr. Ľubomíra Podmaníková: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

kostolník v Bošanoch: Eduard Hodál: 038 5427343
kostolníčka v Krnči: Božena Zorková: 038 5302412
kostolníčka v Práznovciach: Mária Rigová 0903 955 464 ; 0904 906 690

spevák pri pohreboch: Jozef Paták: 0902 732 147

ekonomická rada farnosti:
Mgr. Štefan Bukovan, farár
Mgr. Martin Šalamon (P. Kristián, OP), výpomocný duchovný
Mária Rigová, Práznovce
Ing. Kazimír Vlasák, Bošany
Mgr. Peter Gajdoš, Bošany
Božena Zorková, Krnča

kronikárka farnosti: Mgr. Ľubica Petrikovičová: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

administrátor stránky: Mgr. Peter Gajdoš: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ochrana osobných údajov - viac na: https://gdpr.kbs.sk/
Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11, P.O.BOX 113, 814 99 Bratislava