• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pozýva žiakov piatych, ôsmych a deviatych ročníkov a ich rodičov na Virtuálny deň otvorených dverí na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre, ktorý sa bude konať dňa 17. 12. 2020 od 17. 00 hod. prostredníctvom živého online vysielania. Bližšie informácie ku konaniu DOD nájdete na stránke školy v pdf súbore - DOD - TU.

Bližšie informácie o štúdiu, dôležitých termínoch a kritériách na prijatie nájdete na stránke školy www.gcm.sk. a v priloženom pdf súbore - štúdium - TU