• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre otvára pre školský rok 2020/2021 denné bilingválne päťročné štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým a štvorročné všeobecné štúdium. Talentové prijímacie skúšky na bilingválne štúdium sa budú konať  dňa 26. 3. 2020 a prijímacie skúšky na všeobecné gymnázium budú prebiehať v dňoch 11. 5 a 14. 5. 2020. Prihlášky na bilingválne štúdium je možné podať do 20. 02. 2020 a na všeobecné štúdium do 10. 04. 2020.  Bližšie informácie o štúdiu, dôležitých termínoch a kritériách na prijatie nájdete na stránke školy www.gcm.sk. a v priloženom pdf súbore - TU