• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Od 10. 3. 2020 do odvolania sú v našej farnosti zrušené verejné sväté omše.

 

  • Pozývame vás k súkromnej modlitbe v rodinách. Spoločne slávme najmä Deň Pána – nedeľu. Vrcholom nedeľného slávenia je svätá omša, ktorú počas týchto dní môžete sledovať prostredníctvom TV LUX, RTVS 2,  Rádia LUMEN,  Rádia Mária.  

 

  • Napriek tejto výnimočnej situácii farnosť bez milosti nezostane. Každý deň slávime svätú omšu súkromne a zvolávame Božie požehnanie pre všetkých. 

 

  • V prípade že súrne potrebujete vyslúžiť sviatosť zmierenia, pomazania chorých a vybaviť nevyhnutné úradné záležitosti,sme vám k dispozícii. Zavolajte: 038/542 72 17 alebo napíšte mail a určite spolu nájdeme nejaké riešenie. Ďalšie informácie budeme priebežne zverejňovať na našej webstránke a radi prijmeme aj vaše podnety.

 

  • Pohreby nahláste telefonicky na Farskom úrade - 038/542 72 17.

Prajem vám požehnané prežitie týchto svätých dní, aby Kristus umučený za nás a vzkriesený pre naše oslávenie bol Vašou radosťou a radosťou Vašich blízkych počas veľkonočných sviatkov.

V modlitbách a pri sv. omšiach na vás všetkých pamätá a žehná vás

                                                                                                          Vsdp. Štefan Bukovan

                                                                                                                      farár - dekan