• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Bohoslužby vo Farskom kostole sv. Martina v Bošanoch a vo filiálnych kostoloch v Práznovciach a Krnči.

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28. 10. 2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29. 10. 2020 oznamujeme, že od 2. 11. 2020 je opäť možné sláviť verejné bohoslužby aj v našom chráme. Bohoslužby je možné konať s limitom 6 osôb vrátane kňaza.

Tí, ktorí sa ich chcú zúčastniť, musia sa vedieť preukázať

 1. potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 (alebo počas trvania zákazu vychádzania), alebo
 2. certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020.

 Z tohto dôvodu sa v našej farnosti budú sväté omše od stredy 4. novembra 2020 konať nasledovne:

BOŠANY

Pondelok, streda a štvrtok o 18:00 hod.

Utorok a piatok o 7:00 hod. a 18:00 hod.

Sobotu o 16:30 hod. a 18:00 hod.

Nedeľa o 8:00 hod. a 10:00 hod.

 • Zúčastniť sa svätej omše môžu štyria z rodiny, ktorá dala úmysel. Ďalší dvaja sú kňaz a kostolník. Rodina deň predtým telefonicky kontaktuje kňaza na čísle 0911 511 452 alebo 038 / 542 72 17.
 • Farský kostol k individuálnej poklone a modlitbe bude otvorený v pondelok až sobotu, od 17:00 hod. do 18:00 hod. V nedeľu bude kostol otvorený od 8:30 do 10:00 hod. V tomto čase bude k dispozícii kňaz, či už k svätej spovedi alebo k duchovnému rozhovoru a k rozdaniu svätého prijímania. Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.

PRÁZNOVCE

Pondelok, streda o 17:00 hod.

Nedeľa o 8:30 hod.

 • Zúčastniť sa svätej omše môžu štyria z rodiny, ktorá dala úmysel. Ďalší dvaja sú kňaz a kostolník. Rodina deň predtým telefonicky kontaktuje kňaza na čísle 0911 511 452 alebo 038 / 542 72 17.
 • Kostol k individuálnej poklone a modlitbe bude otvorený v pondelok a v stredu od 16:30 hod. do 17:00 hod. V nedeľu bude kostol otvorený od 9:00 do 9:30 hod. V tomto čase bude k dispozícii kňaz, či už k svätej spovedi alebo k duchovnému rozhovoru a k rozdaniu svätého prijímania. Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.

KRNČA

Štvrtok o 17:00 hod.

Nedeľa o 10:00 hod.

 • Zúčastniť sa svätej omše môžu štyria z rodiny, ktorá dala úmysel. Ďalší dvaja sú kňaz a kostolník. Rodina deň predtým telefonicky kontaktuje kňaza na čísle 0911 511 452 alebo 038 / 542 72 17.
 • Kostol k individuálnej poklone a modlitbe bude otvorený vo štvrtok od 16:30 hod. do 17:00 hod. V nedeľu bude kostol otvorený od 9:30 do 10:00 hod. V tomto čase bude k dispozícii kňaz, či už k svätej spovedi alebo k duchovnému rozhovoru a k rozdaniu svätého prijímania. Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.

 

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2m rozostupy v exteriéri. 

V prípade potreby nahlásenia krstu či pohrebu, alebo zaopatrenia súrne chorého, alebo nejakej duchovnej pomoci kontaktujete ma na čísle 0911 511 452 alebo 038 / 542 72 17.

V platnosti je dišpenz slovenských biskupov od účasti veriacich na nedeľnej sv. omši. Biskupi odporúčajú veriacim domáce individuálne pobožnosti, rovnako spoločné modlitby v rodinách a tiež sledovanie bohoslužieb cez rozhlas, televíziu a internet.

KANCELÁRIA farského úradu bude pracovať v obmedzenom režime po telefonickom alebo mailovom dohovore. Vaše otázky a prosby o našu službu posielajte na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  alebo volajte na 0911 511 452,  038 / 542 72 17.

Všetkých naliehavo pozývame k modlitbám za zastavenie pandémie koronavírusu, aby sme sa opäť mohli čím skôr bez obmedzení stretávať pri slávení liturgie.

 

Môžete prispieť na energie v kostole: SK43 0900 0000 0000 3851 6280

Účet je v Slovenskej sporiteľni pre: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Bošany.