• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Uvažuješ, čo ďalej po strednej škole? Štúdium náboženskej výchovy Ťa môže osloviť a umožní Ti stať sa učiteľom náboženstva. Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre je možné študovať učiteľstvo náboženstva v kombinácii:

  • s cudzím jazykom (slovenský, anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky, maďarský jazyk)
  • s históriou, pedagogikou alebo psychológiou
  • s iným výchovným predmetom (estetická výchova, etická výchova, výchova k občianstvu, telesná výchova, technika, hudobné umenie, výtvarné umenie) niektorým prírodovedným predmetom (biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety)

MÁŠ OBAVY ČI SI NÁJDEŠ PRÁCU?

Učiteľov náboženstva je nedostatok, máš reálnu šancu zamestnať sa.

Termín podania prihlášky: do 31.marca 2021

Voľba je na Tebe. Učiteľstvo náboženskej výchovy sa na UKF v Nitre učí na základe zmluvného vzťahu medzi UKF a Biskupstvom Nitra.

Kontakt:

Katedra náboženských štúdií, FF UKF v Nitre,

Hodžova 1, 949 74 Nitra, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.