• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Dňa 24. októbra 2020 uplynie 5. rokov od smrti Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca (22.01.1924 – 24.10.2015).

Pri tejto príležitosti bude v piatok 23. októbra 2020 o 17:00 hod. slávená sv. omša v nitrianskej Katedrále-Bazilike sv. Emeráma. Vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia nebude možné sa tejto sv. omše v Katedrále zúčastniť osobne, ale bude možné ju sledovať prostredníctvom TV Nitrička, Rádia Lumen i Rádia Mária.

V Bošanoch bude svätá omša obetovaná za Jána Chryzostoma kardinála Korca v nedeľu 25. októbra 2020 o 10:00 hod.

Milí farníci, pamätajme na nášho rodáka a svedka viery vo svojich modlitbách.