• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Farnosť Bošany Vás dňa 31. januára 2020 od 19,00 hod. srdečne pozýva na 2. farský ples vo Farskom pastoračnom centre v Bošanoch.