• Home
  • Farnosť
  • História farnosti
  • Erb farnosti

Erb farnosti

Popis erbu

V červenom štíte zo zlatej otvorenej listovej koruny vyrastá strieborný medveď so zlatým jazykom v čiernej zbroji, držiaci v labách zlatý latinský ďatelinový kríž. Všetko je prevýšené strieborným mečom so zlatou rukoväťou roztínajúcim zlatý kus látky. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

V erbe farnosti Bošany medveď vyrastajúci z koruny a držiaci kríž vyjadruje historickú zemepanskú vrchnosť, rod Bošianských, patrónov farského kostola. S touto heraldickou kompozíciou sa stretávame na architektúre farského kostola. Patrocínium farnosti je vyjadrené mečom pretínajúcim kus látky, atribútom sv. Martina. Červená tinktúra štítu pochádza z erbu Dekanátu Bošany, do ktorého farnosť náleží. Tinktúra má pôvod v erbe Jána Chryzostoma kardinála Korca, rodáka z obce Bošany. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane, prináleží podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, farárovi a farnosti.

Autor heraldického návrhu a kresby: doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.