• Home
 • Farnosť
 • História farnosti
 • Filiálka Práznovce

Filiálka Práznovce

Autor textu: ThDr. Peter Michalov, PhD.

Chotár sa rozprestiera na rovine medzi dolným tokom potokov Drsňa a Vyčoma pred vtokom do Nitry. Zemianska osada sa spomína v roku 1183 ako Praznulch. Patrila nitrianskemu hradu, potom rozličným zemanom. Názov vznikol z mena Prazen (porovnaj Praznov). Obec dosídlili obyvatelia Horňian, ktorú spustošili zbojníci.

Vývoj názvu obce

 • 1183 Preznulch (prvý krát sa spomínajú)
 • 1235 Proznouch
 • 1287 Prezniche
 • 1354 Preznolch
 • 1401 Praznolch
 • 1773 Praznowcze, Práznócz
 • 1786 Prasznocz
 • 1808 Praznócz, Praznowce
 • 1863 – 1913 Práznóc
 • 1920 – 1973 Praznovce
 • 1973 – 1996 Práznovce

Filiálny kostol

Stará kaplnka

Kaplnka Ružencovej Panny Márie v Práznovciach bola postavená v roku 1876 v barokovom slohu. Túto kaplnku dala postaviť vdova Mária Šupová, ktorá 1. júla 1876 dala aj základinu na stavbu kaplnky 1282 zlatých. Postavenú kaplnku požehnal skačiansky dekan Michal Minár, farár vo Veľkých Bieliciach, ktorý toto poverenie dostal od nitrianskeho biskupa Augustína Roškovániho, dekrétom zo dňa 11. septembra 1876. Kaplnka mala dva zvony a to 50 kg a 10 kg. V roku 1960 bola k tejto pôvodnej kaplnke pristavená bočná loď s rovným stropom. Pri príležitosti 800. výročia obce, bola v roku 1983 prevedená generálna oprava celej stavby. Kaplnka dostala nové liturgické zariadenie z mramoru s výzdobou tepaných reliéfov od akademického sochára Štefana Pelikána. Farebná vitráž gotizujúceho okna je od národného umelca Vincenta Hložníka. Reliéfy krížovej cesty sú dielom rezbára Františka Hýlla.

Nový kostol

Stará kaplnka už nepostačovala pre potreby veriacich v Práznovciach, preto sa začalo pomýšľať o výstavbe nového, kapacitne dostačujúceho kostola. Základný kameň bol požehnaný pri prvej návšteve pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v roku 1990. Začiatok stavby sa začal požehnaním základného kameňa v Práznovciach, ktoré vykonal J. Ex. František Rábek, pomocný biskup nitriansky, dňa 6. apríla 1997. Otcom tohto projektu bol vtedajší správca farnosti vdp. ThLic. Štefan Vallo. Už o tri roky na to mohli v jubilejnom roku 2000 novostavbu kostola konsekrovať. Stalo sa tak dňa 7. októbra 2000. Tento chrám konsekroval J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec. Kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej. V novom kostole sa použila krížová cesta zo starej kaplnky, drevorezba od Františka Hýlla.