• Home
  • Farnosť
  • História farnosti
  • Pastoračné centrum

Pastoračné centrum

Autor textu: ThDr. Peter Michalov, PhD.

V budove niekdajšej cirkevnej školy, ktorá sa nachádzala pred farským kostolom v Bošanoch sa po páde komunistického režimu v roku 1989, začala pomalá obnova a rekonštrukcia. Pristúpilo sa neskôr k radikálnej prestavbe, ktorá si vyžiadala značné finančné prostriedky. Z nefunkčnej starej školy sa takto veriacej cirkevnej obci vytvorili priestory pre usporadúvanie duchovných cvičení, ubytovania pútnikov, sobášne zábavy, ale tiež priestory pre stretanie sa ľudí. Pastoračné centrum požehnal J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec 30. januára 1994. Vtedy farnosť spravoval ThLic. Štefan Vallo.