• Home
  • Farnosť
  • Kláštor

Kláštor

Adresa: Dcéry kresťanskej lásky, Hviezdoslavova 230/7, 956 18 Bošany

č. tel.: 038/5427667

Sestričky sv. Vincenta (Dcéry kresťanskej lásky - DKL) prišli do Bošian v roku 1994.
Dom sestier je pomenovaný podľa sestry sv. Kataríny Labouré. Od septembra 2009 patrí pod Slovenskú katolícku charitu.
Kaplnka v dome je zasvätená Panne Márii Nepoškvrnenej - je prístupná i ostatným veriacim.

Sv. omše: vo všedné dni: ráno o 6,30 hod.
v nedeľu a v prikázané sviatky: ráno o 8,00 hod.

Pol hodinu pred svätou omšou je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Domáci duchovný: Mons. Dominik Brňák

Každý štvrtok je adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou od 18,00 do 19,00 hod.

V mesiaci máj je májová pobožnosť o 17,00 hod.

V októbri je modlitba posvätného ruženca o 17,00 hod.

V pôstnom období je krížová cesta v piatok o 15,00 hod. a v nedeľu o 16,30 hod.

Vlastné sviatky Dcér kresťanskej lásky:

15. marec - slávnosť sv. Lujzy de Marillac - spoluzakladateľky Spoločnosti DKL

25. marec - každoročná obnova sv. sľubov

27. september - slávnosť sv. Vincenta de Paul - zakladateľa Spoločnosti DKL

28. november - sviatok sv. Kataríny Labouré

Dom je určený pre staré a choré sestry, o ktoré sa starajú mladšie spolusestry. Spolu s civilnými zamestnancami zabezpečujú celkový chod domu. Mladšie sestry v nedeľu roznášajú sv. prijímanie chorým farníkom do ich príbytkov.