Po?ehn?vanie os?b
Po?ehn?vanie os?b je hlboko zakorenen? v kres?anskej trad?cii.
Veriaci n?m od nepam?ti prosia Boha o pomoc a ochranu pred zlom ale tie? n?m vyjadruj? svoju v?a?nos? a d?veru v Prozrete?nos?.
Obrad po?ehnania os?b je usp?soben? k po?ehnaniu:
matky pred p?rodom a po p?rode, det? pred sv?t?m prij?man?m a det? v ?a?kej chorobe, sn?bencov, star??ch ?ud? a ?ud? z?pasiacich s chorobou, k po?ehnaniu jubiluj?cich man?elov, po?ehnaniu rod?n, p?tnikov chystaj?cich sa na p?? a vracaj?cich sa z p?te.
O po?ehnanie je vhodn? po?iada? pred a po sv. om?i, pr?padne si ho v?as dohodn?? s k?azom osobne, alebo telefonicky.

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany