Neprikázané sviatky

NEPRIK?ZAN? SVIATKY
2. febru?r - Obetovanie P?na
19. marec - Sv. Jozefa, ?en?cha Panny M?rie
pohybliv? - Ve?kono?n? pondelok
25. marec - Zvestovanie P?na
pohybliv? - Tur??ny pondelok
pohybliv? - Najsv?tej?ieho Srdca Je?i?ovho
5. j?l - Sv. Cyrila a Metoda
8. september - Narodenie Panny M?rie
15. september - Sedembolestnej Panny M?rie
26. december - Sv. ?tefana, prv?ho mu?en?ka

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Bošany, M.R. Štefánika 192, 956 18 Bošany