Deň otvorených dverí na GCM v Nitre

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre pozýva žiakov piatych, ôsmych a deviatych ročníkov a ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 15. 11. 2023 od 8:00 do 13:00 hod. v areáli Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej 19 v Nitre. Bližšie informácie o konaní podujatia, nájdete na stránke školy www.gcm.sk, na školskej facebookovej stránke, na YouTube kanály a na Instagrame školy. 

plagát 

12 dôvodov pre GCM

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180