Duchovná obnova pre mladých mužov 8.-10.12.2023

Pozývame mladých mužov vo veku od 15 do 25 rokov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda v dňoch od 8. do 10. decembra 2023. Duchovná obnova určená mladým mužom bude na tému s názvom „Aké je milé a dobré, keď bratia žijú pospolu“ (Ž 133). O ubytovanie a stravu je postarané v priestoroch Kňazského seminára sv. Gorazda. Program duchovnej obnovy:


PIATOK 8. decembra:

18.00 - 19.00 - príchod na duchovnú obnovu

19.00 - sv. omša a spoločná večera

20.00 - úvodné stretnutie


SOBOTA 9. decembra


7.30 - Vstávanie

8.00 - Ranné chvály

8.20 - Raňajky

9.15 - Prednáška

9.45 - Diskusia v skupinkách

10.45 - Možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia

11.30 - Svätá omša s bohoslovcami v kaplnke sv. Gorazda

12.00 - Obed


od 13.30 - možnosť vychádzky/ prehliadky mesta

- možnosť športových aktivít - bedminton, futbal

- rozhovory so seminaristami


16.45 - Prehliadka Nitrianskeho hradu

17.45 - Vešpery

18.00 - Večera

19.00 - Filmový večer

21.00 - Priestor na adoráciu Najsvätejšej sviatosti


NEDEĽA 10. decembra:

 

7.00 - Ranné chvály

7.30 - Raňajky

9.00 - sv. omša v Katedrále sv. Emeráma

11.00 - stretnutie so špirituálom

12.00 - obed a ukončenie duchovnej obnovy


Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na stránke www.ksnr.sk

Tešíme sa na Teba!

plagát

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180