Duchovná obnova vo farnosti

Duchovnu obnovu vo farnosti sa začne 5.11.2022 a skončí na hody 13.11.2022. 

Občas my, ľudia, potrebujeme nejaký silný impulz, aby sme sa prebrali. Prebrali zo zabehnutého aj duchovného spôsobu života, zo stereotypu, z rutiny a nanovo v sebe našli „prvotnú lásku vo viere.“ Úlohou duchovnej obnovy je byť takým impulzom. Cieľom duchovnej obnovy je oživenie farského spoločenstva, v ktorom veriaci po rôznych impulzoch zo strany kazateľov pociťujú pozitívne zmeny a premeny v myslení a konaní. Do životov mnohých sa po duchovnej obnove vracia pokoj, zmierenie, odpustenie a usporiadanie narušených vzťahov. Duchovná obnova môže zachrániť nejednu rodinu pred stroskotaním, upokojí situáciu a dialóg v rodinách. Jednoducho, Ježiš Kristus sa stáva viditeľnejším v srdciach a v skutkoch. Povzbudzujem vás, aby ste sa oboznámili s programom duchovnej obnovy, ktorej hlavnou témou je sviatostný život kresťana. Srdečne vás pozývam a povzbudzujem, aby ste sa pokúsili osloviť aj ostatných. Vyprosujem vám veľa hodnotných chvíľ bohatých na Božiu milosť a milosrdenstvo. Nech sa za nás prihovára Nebeská Matka Panna Mária a sv. Martin, patrón našej farnosti. My všetci sa už teraz môžeme modliť za milostivé dni našej farnosti. 

V modlitbách  Štefan Bukovan, farár – dekan


Program duchovnej obnovy bude prebiehať vo Farskom kostole sv. Martina v Bošanoch.

SOBOTA 05. 11. 2022 

17:20 – rozjímavý ruženec – predmodlievajú sa muži 

18:00 – Svätá omša Celebrant: don Ing. Andrej Kňaze SDB, provinciálny ekonóm a výpomocný duchovný v Bratislave na Miletičovej Téma: duchovná obnova – obrátenie 

NEDEĽA: 06. 11. 2022

6:20 – rozjímavý ruženec – predmodlievajú sa ženy. 

7:00 – Svätá omša Celebrant: Mons. ThDr. Štefan Vallo, PhD., veľprepošt nitrianskej katedrálnej kapituly Téma: sviatosť krstu Spevokol: Spevácky zbor Krédo pri kostole sv. Martina v Bošanoch pod vedením Mgr. Andrey Gajdošovej. 

10:00 – Svätá omša Celebrant: Mons. ThDr. Štefan Vallo, PhD., veľprepošt nitrianskej katedrálnej kapituly Téma: sviatosť krstu 

14:00 – Litánie 14:15 – Prezentácia reštaurovania svätostánku a oltára Prednášajúci: Mgr. art. Martin Mikuláš

PONDELOK: 07. 11. 2022

17:20 – rozjímavý ruženec – predmodlievajú sa skauti. 

18:00 – Svätá omša Celebrant: Vdp. Mgr. Michal Vlček,  

PONDELOK: 07. 11. 2022

17:20 – rozjímavý ruženec – predmodlievajú sa skauti. 18:00 – Svätá omša Celebrant: Vdp. Mgr. Michal Vlček,  farár v Klátovej Novej Vsi Téma: sviatosť birmovania 

UTOROK: 08. 11. 2022 

17:20 – rozjímavý ruženec – predmodlieva sa spoločenstvo Modlitby matiek. 

18:00 – Svätá omša Celebrant: ThLic. Jozef Švercel, PhD., farár v Nitrianskej Strede Téma: sviatosť zmierenia Spevokol: Spevácky zbor pri kostole Narodenia Panny Márie v Krnči pod vedením Júliusa Štreichera.

STREDA: 09. 11. 2022

17:20 – rozjímavý ruženec – predmodlievajú sa rehoľné sestry. 

18:00 – Svätá omša. Pri sv. omši sa bude vysluhovať pomazanie chorých. Celebrant: Vsdp. ThDr. Peter Michalov PhD., farár – dekan v Močenku Téma: sviatosť pomazanie chorých Spevokol: Lidovec zo Solčian pod vedením Mariána Veverku.  

ŠTVRTOK: 10. 11. 2022

17:20 – rozjímavý ruženec – predmodlievajú sa ženy. 

18:00 – Svätá omša Celebrant: Vdp. Mgr. Anton Grznár, výpomocný duchovný v Nitre na Zobore Téma: Sviatosť Oltárna Spevokol: Spevácky zbor pri kostole Nanebovzatia Panny Márie z Chynorian pod vedením Ing. Zuzany Beniakovej. 

19:00 – 19:30 – adorácia

PIATOK: 11. 11. 2022

17:20 – rozjímavý ruženec – predmodlievajú sa muži. 

18:00 – Svätá omša Celebrant: Vdp. ThDr. Pavol Linet, PhD., farár v Ostraticiach Téma: sviatosť kňazstva Spevokol: Spevácky zbor Krédo pri kostole sv. Martina v Bošanoch pod vedením Mgr. Andrey Gajdošovej.  

SOBOTA: 12. 11. 2022 

17:20 – rozjímavý ruženec – predmodlieva sa spoločenstvo Modlitby matiek 

18:00 – Svätá omša. Pri sv. omši bude obnova manželských sľubov. Celebrant: Vdp. ThLic. Ján Bystriansky, kaplán UPC v Ružomberku Téma: sviatosť manželstva Spevokol: Spevácky zbor pri kostole Narodenia Panny Márie v Klátovej Novej Vsi pod vedením Tomáša Hodála, DiS. art.

NEDEĽA: 13. 11. 2022 

6:20 – rozjímavý ruženec – predmodlievajú sa ženy. 

7:00 – Svätá omša Celebrant: Vsdp. Mgr. Štefan Bukovan, farár – dekan v Bošanoch 

10:00 – Svätá omša Celebrant: Vsdp. Mgr. Štefan Bukovan, farár – dekan v Bošanoch Spevokol: Spevácky zbor Krédo pri kostole sv. Martina v Bošanoch pod vedením Mgr. Andrey Gajdošovej.  

Počas obnovy bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

plagát k programu duchovnej obnovy na stiahnutie

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180