Farské oznamy - 12. novembra 2023

Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t.j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi o. biskupmi pod názvom "P.S. - Tak Predsa Si Kráľ". Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky "Mládež Nitrianskej diecézy", kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023.

Neplatí sa pritom žiaden účastnícky poplatok, keďže účasť na stretnutí je bezplatná, ale prihlásenie je dôležité, okrem iného aj pre zabezpečenie obedu.


Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre pozýva žiakov piatych, ôsmych a deviatych ročníkov a ich rodičov na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 15. 11. 2023 od 8:00 do 13:00 hod. v areáli Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej 19 v Nitre. Bližšie informácie o konaní podujatia, nájdete na stránke školy www.gcm.sk, na školskej facebookovej stránke, na YouTube kanály a na Instagrame školy.


Budúcu nedeľu 19. novembra sv. omšu o 10:00 hod. v Bošanoch bude doprevádzať spevokol Gaudeamus zo Zlatých Moraviec pôsobiaci v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bratov Tešiteľov.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 6

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180