Farské oznamy - 23. októbra

V tomto týždni budeme spovedať starých a chorých vo štvrtok dopoludnia v rámci prípravy na sviatky všetkých svätých. K sv. spovedi povzbudzujeme v nasledujúcom týždni deti a ostatných veriacich.

V utorok spovedáme v Krnči od 16:00 do 17:00 hod.

V stredu spovedáme v Práznovciach od 16:00 hod. do 17:00 hod.

V Domove dôchodcov sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia v piatok o 9:15 hod.


O týždeň, v noci z 29. na 30. októbra 2022, sa mení čas. O 3:00 hodine letného času posúvame hodiny na 2:00 hodinu stredoeurópskeho času.


Naše rehoľné sestričky ďakujú všetkým, ktorí podporili kúpou medovníkového srdiečka zbierku „Boj proti hladu“. V Bošanoch sa vyzbieralo 967,95 €; v Práznovciach 256,60 € a v Krnči 234,60 €. Všetkým za obety a milodary nech sa Pán Boh odplatí.


Bohu známi na kostol v Bošanoch obetoval 140 €.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.


Upratovanie: Bošany 8

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180