Farské oznamy - 24. decembra 2023

Polnočné sv. omše vo farnosti sú nasledovne:

Bošany - 25. 12. 2023 o 0:00

Práznovce - 24. 12. 2023 o 22:00

Krnča - 24. 12. 2023 o 22:30


Na slávnosť NARODENIA PÁNA sú v Bošanoch tri sv. omše.


Na slávnosť NARODENIA PÁNA po svätých omšiach bude výročná vianočná ofera. Za Vašu štedrosť Pán Boh zaplať.


Koledníci DOBREJ NOVINY budú koledovať popoludňajších hodinách na sviatok sv. Štefana v Práznovciach.


FARSKÝ PLES sa bude konať v piatok 19. januára 2024. Vstupenky v cene 25 € na osobu si môžete zarezervovať alebo zakúpiť u p. organistky A. Gajdošovej. Potešíme sa sponzorom darov do tomboly.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 4

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180