Farské oznamy - 29. októbra 2023

V pondelok 30. októbra o 17:00 hod. v Práznovciach bude sv. omša slávená za dôchodcov a tohoročných jubilantov z Práznoviec. Chceme za nich poďakovať a vyprosovať im zdravie a Božie požehnanie.


Spovedať v tomto prvopiatkovom týždni budeme v Práznovciach v pondelok od 16:00 hod. do 17:00 hod. V utorok spovedáme v Krnči od 16:00 do 17:00 hod.


V stredu 1. novembra bude sv. omša aj v Baštíne o 14:00.


Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodli sa Otče náš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva ). Taktiež treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu. 


Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Odpustky možno získať raz denne od 1. do 8. novembra.


V sobotu 4. novembra t.r. o 7:00 hod. vo farskom kostole v Bošanoch bude Fatimská - mariánska pobožnosť a po nej bude sv. omša.


Nitrianska diecéza v duchu intencií Svätého Otca Františka organizuje v sobotu pred Nedeľou Krista Kráľa, t.j. 25. novembra 2023, stretnutie mladých Nitrianskej diecézy so svojimi o. biskupmi pod názvom "P.S. - Tak Predsa Si Kráľ". Stretnutie sa uskutoční v priestoroch Gymnázia sv. Cyrila a Metoda na Farskej ulici v Nitre a bude sa konať v čase od 9.00 do 16.00. Záujemcovia z radov mládeže od 15 rokov a tých, ktorí sa pripravujú na prijatie Sviatosti birmovania sa môžu prihlasovať prostredníctvom FB stránky "Mládež Nitrianskej diecézy", kde nájdu prihlasovací formulár, do nedele 19. novembra 2023.

Neplatí sa pritom žiaden účastnícky poplatok, keďže účasť na stretnutí je bezplatná, ale prihlásenie je dôležité, okrem iného aj pre zabezpečenie obedu.


Budúcu nedeľu je pri svätých omšiach pravidelná prvonedeľná zbierka na kostol. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 4

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180