Farské oznamy - 31. decembra 2023

Ďakovná pobožnosť na konci roka spojená s duchovnou a hospodárskou štatistikov bude dnes o 16:00 hodine vo Farskom kostole v Bošanoch.


Zajtra na Slávnosť Panny Márie po svätých omšiach bude novoročná ofera. Za Vašu štedrosť Pán Boh zaplať.


Chorých po domoch budeme spovedať vo štvrtok dopoludnia.


V Domove dôchodcov sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia v piatok o 9:15 hod.


Na Slávnosť Zjavenia Pána pri sv. omšiach budeme požehnávať trojkráľovú vodu, ktorú si môžete zobrať domov do domácich sväteničiek.


V sobotu a nedeľu popoludní budeme chodiť požehnávať príbytky, ktoré si môžete zahlásili v sakristii kostola.


FARSKÝ PLES sa bude konať v piatok 19. januára 2024. Vstupenky v cene 25 € na osobu si môžete zarezervovať alebo zakúpiť u p. organistky A. Gajdošovej. Potešíme sa sponzorom darov do tomboly.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 5   V nasledujúcom týždni sa upratuje v utorok a piatok po večernej sv. omši.

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180