Farské oznamy - 7. januára 2024

Je prvá nedeľa v mesiaci. Litánie sa pomodlíme popoludní o 14:00 hodine. Po nich sa menia ružencové lístky.


V piatok 12. januára t.r. vo Farskom kostole v Bošanoch sa uskutoční inaugurácia poštovej známky z emisného radu Osobnosti: Ján Chryzostom Korec a Jozef Tomko. Inaugurácia začne slávením sv. omše o 16:00 hod. ktorej hlavný celebrant bude Mons. Ján Vallo, predseda Spoločenstva Sv. Gabriela. Po sv. omši bude pokračovať program v Pastoračnom centre s možnosťou zakúpenia zámky.


FARSKÝ PLES sa bude konať v piatok 19. januára 2024. Vstupenky v cene 25 € na osobu si môžete zarezervovať alebo zakúpiť u p. organistky A. Gajdošovej. Potešíme sa sponzorom darov do tomboly.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 6    V nasledujúcom týždni sa upratuje v pondelok a vo štvrtok.

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180