Pomazanie olejom z hrobu sv. Šarbela - 22.10.2023

Pravidelné mesačné modlitby za uzdravenie a oslobodenie sa najbližšie uskutočnia v nedeľu 22. októbra 2023 vo farskom kostole v Bošanoch so začiatkom o 6:20 hod.

PROGRAM:
6:20 - modlitba posvätného ruženca a litánie k sv. Šarbelovi

7:00 - slávenie sv. omše
        - pomazanie olejom sv. Šarbela z Libanonu
        - uctenie relikvie sv. Šarbela

        - Eucharistická adorácia

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180