Pomazanie olejom z hrobu sv. Šarbela - 22.11.2023

Pravidelné mesačné modlitby za uzdravenie a oslobodenie sa najbližšie uskutočnia v stredu 22. novembra 2023 vo farskom kostole v Bošanoch so začiatkom o 17:20 hod.

PROGRAM:
17:20 - modlitba posvätného ruženca a litánie k sv. Šarbelovi

18:00 - slávenie sv. omše
          - pomazanie olejom sv. Šarbela z Libanonu
          - uctenie relikvie sv. Šarbela

          - Eucharistická adorácia

Liturgiu bude sprevádzať organistka Mgr. Andrea Gajdošová, spevokol Ruže a spoločenstvo Premenenia zo Solčian.

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180