Pomazanie olejom z hrobu sv. Šarbela - 22.1.2024

Pravidelné mesačné modlitby za uzdravenie a oslobodenie sa najbližšie uskutočnia v pondelok 22. januára 2024 vo farskom kostole v Bošanoch so začiatkom o 17:20 hod.

PROGRAM:
17:20 - modlitba posvätného ruženca a litánie k sv. Šarbelovi

18:00 - slávenie sv. omše
         - pomazanie olejom sv. Šarbela z Libanonu
         - uctenie relikvie sv. Šarbela

         - Eucharistická adorácia

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180