Vo farnosti Bošany budú modlitby a pomazanie olejom sv. Šarbela

Všetci veriaci sú pozvaní na pravidelné mesačné modlitby za uzdravenie a oslobodenie, ktoré sa najbližšie uskutočnia v utorok 22. novembra 2022 vo farskom kostole Svätého Martina z Tours v Bošanoch so začiatkom o 17:20 hod.

PROGRAM:

17:20 - možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia

17:20 - modlitba posvätného ruženca a  litánie k sv. Šarbelovi

18:00 - slávenie sv. omše

- pomazanie olejom sv. Šarbela z Libanonu

- uctenie relikvie sv. Šarbela


O svätom Šarbelovi

Yussef Antoun Makhlouf sa narodil v roku 1828 ako piate, najmladšie dieťa rodičov Antona a Brigity. Už od útleho detstva ho to ťahalo k úpenlivej modlitbe a samote. Kým jeho strýko Tanious chcel, aby s ním pracoval a mama ho chcela oženiť s mladou ženou, Yussef sa ako 23-ročný napriek nesúhlasu rodiny bez slova „stratil“ a opustil svoj domov. Odišiel do kláštora sv. Marona, prijal meno Šarbel a o dva roky neskôr zložil slávnostné sľuby. Úplne sa odlúčil od verejnosti a svojej rodiny a študoval za kňaza, ktorým sa stal v roku 1859. V mníšskom živote sa našiel. Bol mimoriadne oddaný modlitbe, tvrdej práci a kontemplatívnemu tichu. 

Už počas života vzbudzoval záujem širokej verejnosti. Povedomie o ňom sa roznieslo za hranice a na ďalšie kontinenty ihneď po jeho smrti. Ako 70-ročný počas slávenia sv. omše utrpel mŕtvicu a o osem dní neskôr zomrel presne na Štedrý deň. Mal postupne upadnúť do zabudnutia, no opak sa stal pravdou. 45 nocí od jeho uloženia do hrobu z jeho hrobky žiarilo jasné svetlo, pre ktoré nenašiel nikto nikdy žiadne vysvetlenie. Posledné miesto jeho odpočinku tak začali navštevovať tisíce zvedavcov.  Po vyše 28 rokoch od jeho smrti bolo telo Šarbela vyšetrené medikmi z Francúzska. V roku 1950 začala z jeho hrobky vytekať voda. Zistilo sa, že telo je naďalej neporušené a  suché, no z jeho kože vyteká istá kvapalina. Na tento ďalší div sa chodili pozerať ľudia z celého sveta.

Na jeho príhovor sa udialo množstvo uzdravení. Medzi najznámejšie patria tie, ktoré výrazne prispeli k jeho blahorečeniu. Mníška Maria Abel Kawary trpela 14 rokov črevnými problémami, ktoré lekári po sérii vyšetrení vyhodnotili ako neriešiteľný prípad. Po prebdenej noci v modlitbe vedľa Šarbelovho hrobu bola plne uzdravená. Lekár, ktorý ju vtedy vyšetroval, ohodnotil jej vyliečenie ako „nadprirodzený prípad, ktorý je nemožno ľudsky vysvetliť.“ 

Na príhovor svätého Šarbela bol uzdravený aj Iskandar Oubeid. Kováč svojho času stratil zrak na jedno oko. Tí najlepší oční špecialisti mu povedali, že jeho poškodenie dúhovky má taký vážny rozsah, že naň už nikdy nebude vidieť. O 13 rokov od tejto diagnózy navštívil Šarbelovu hrobku. Po návrate domov sa mu snívalo s mníchom, ktorý mu sľuboval, že ho vylieči. Ráno vstal a zistil, že vidí na obe oči.

Ďalším zázrakom je nevysvetliteľné zmiznutie hrbu Mountahy Daher Boulosovej. Pri hrobke svätého Šarbela sa modlila za svojich synovcov a za to, aby jej naďalej slúžil jej zrak, aby mohla pokračovať vo vykonávaní práce krajčírky. Po troch dňoch od návratu po prebudení zistila, že jej hrb úplne zmizol.

V roku 1993 sa uskutočnil jeden z najslávnejších zázrakov uzdravenia na príhovor svätého Šarbela. 59-ročná Libanončanka Nouhad Al-Chami ochrnula na ľavú strana a mala obrovské zdravotné ťažkosti. Šance na jej uzdravenie boli podľa lekárskych prognóz minimálne. Jej syn Saad navštívil hrob svätého Šarbela, kde prosil za jej uzdravenie. Po návrate jej natrel krk tekutinou, ktorá vyteká z tela svätca a čakal. V noci sa Nouhade v sne zjavili svätý Šarbel so svätým Marunom. Oznámil jej, že jej prišiel operovať krk. Po prebudení Nouhad zistila, že môže chodiť bez akýchkoľvek ťažkostí. Na oboch stranách krku mala 12-centimetrové jazvy so stehmi, z ktorých viseli chirurgické nite. Po navštívení nemocnice lekári skonštatovali, že jej uzdravenie sa nedá vedecky vysvetliť a tak precízne zašité rany ešte nikto nikdy nevidel. 

Viac o svätom Šarbelovi nájdete ma modlitba.sk

Text prevzatý z modlitba.sk

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180