• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Príprava snúbencov

Dňa 24. 9. 2021 (v piatok) v čase od 16,00 do 20,30 hod. sa vo Farskom pastoračnom centre v Bošanoch bude konať príprava snúbencov k prijatiu sviatostného manželstva v 3 základných celkoch:

  1. Kresťanské manželstvo a jeho priority
  2. Komunikácia v manželstve
  3. Manželská láska – otázky intimity v manželstve

Prihlásiť sa môžete osobne na Farskom úrade v Bošanoch alebo mailom na adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.