Erb farnosti

Popis erbu

V červenom štíte zo zlatej otvorenej listovej koruny vyrastá strieborný medveď so zlatým jazykom v čiernej zbroji, držiaci v labách zlatý latinský ďatelinový kríž. Všetko je prevýšené strieborným mečom so zlatou rukoväťou roztínajúcim zlatý kus látky. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

V erbe farnosti Bošany medveď vyrastajúci z koruny a držiaci kríž vyjadruje historickú zemepanskú vrchnosť, rod Bošianských, patrónov farského kostola. S touto heraldickou kompozíciou sa stretávame na architektúre farského kostola. Patrocínium farnosti je vyjadrené mečom pretínajúcim kus látky, atribútom sv. Martina. Červená tinktúra štítu pochádza z erbu Dekanátu Bošany, do ktorého farnosť náleží. Tinktúra má pôvod v erbe Jána Chryzostoma kardinála Korca, rodáka z obce Bošany. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane, prináleží podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, farárovi a farnosti.


Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180

Používame cookies

Aby sme pre Vás web mohli stále zlepšovať a analyzovať, používame nástroje na meranie návštevnosti a vyhľadávanie obsahu od spoločnosti Google. K tomu nám slúžia súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Používanie cookies môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.