Spomienka na Jána Chryzostoma kardinála Korca - 28.1.2024 24 fotiek zobraziť fotky Sv. omša k sv. Šarbelovi - 22. 1. 2024 6 fotiek zobraziť fotky Farský ples 2024 12 fotiek zobraziť fotky Inaugurácia známky J. Ch. kardinála Korca 10 fotiek zobraziť fotky Spomienková omša na otca kardinála - 29.10.2023 20 fotiek zobraziť fotky Práznovce - poďakovanie za úrodu 2023 17 fotiek zobraziť fotky Farská púť na Velehrad - 29.8.2023 23 fotiek zobraziť fotky Lucernárium 19.8.2023 17 fotiek zobraziť fotky Púť Butkov - 14.6.2023 - farníci z filiálky Práznovce 6 fotiek zobraziť fotky Požehnanie kaplnky Panny Márie zázračnej medaily 15 fotiek zobraziť fotky 1. sv. prijímanie v Bošanoch - 7.5.2023 22 fotiek zobraziť fotky Relikvie bl. Titusa Zemana - 23.4.2023 13 fotiek zobraziť fotky Triduum Paschale Práznovce 2023 18 fotiek zobraziť fotky Triduum Paschale Krnča 2023 5 fotiek zobraziť fotky Triduum Paschale Bošany 2023 17 fotiek zobraziť fotky Duchovná obnova Bošany 2022 39 fotiek zobraziť fotky Spomienková omša za kardinála Korca 7 fotiek zobraziť fotky Poďakovanie za úrodu 2022 29 fotiek zobraziť fotky 1. sv. prijímanie Bošany 2022 28 fotiek zobraziť fotky Birmovka 2022 32 fotiek zobraziť fotky Birmovka 2019 a 2016 81 fotiek zobraziť fotky Akolytát 13 fotiek zobraziť fotky 25 rokov skautingu 27 fotiek zobraziť fotky 1.sv prijímanie Bošany 84 fotiek zobraziť fotky 1.sv prijímanie Krnča 21 fotiek zobraziť fotky 1.sv prijímanie Práznovce 50 fotiek zobraziť fotky Filiálka Práznovce 18 fotiek zobraziť fotky Bývalý kláštor sv. Kataríny Laboure 5 fotiek zobraziť fotky Filiálka Krnča 53 fotiek zobraziť fotky Farský kostol - 50. roky 20 fotiek zobraziť fotky Fara Bošany 8 fotiek zobraziť fotky Farský kostol Bošany 26 fotiek zobraziť fotky Výročie konsekrácie farského kostola 2021 29 fotiek zobraziť fotky

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180