Sviatosť zmierenia

Naša ľútosť nad hriechmi sa musí podobať ľútosti márnotratného syna, ktorý vstúpil do seba, uznal svoju veľkú úbohosť, a tiež straty, ktoré utrpel, keď opustil tak dobrého otca. (J. M. Vianney)

Keďže nový život milosti, ktorý sme dostali v krste, neodstránil slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech, Kristus ustanovil túto sviatosť na obrátenie pokrstených, ktorí sa od neho hriechom vzdialili (KKC 297).

Sviatosť zmierenia (spoveď) vysluhujeme pred sv. omšou pol hodinu.

V prvopiatkovom týždni spovedáme chorých a starých ľudí po domoch v piatok od 8:00 hod.                                                                     

V prípade potreby radi prídeme poslúžiť sviatosťou zmierenia chorým priamo k lôžku. Spoveď chorých prosíme včas nahlásiť telefonicky, alebo osobne.

Chorých, ktorí majú záujem o sviatosť zmierenia, pomazanie chorých a Eucharistiu v nemocnici nahláste na telefónnom čísle:

  • Nemocnica v Topoľčanoch: 0904  009 524
  • Nemocnica v Partizánskom: 0910 622 708
  • Nemocnica v Nitre: 0903 809 624

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180

Používame cookies

Aby sme pre Vás web mohli stále zlepšovať a analyzovať, používame nástroje na meranie návštevnosti a vyhľadávanie obsahu od spoločnosti Google. K tomu nám slúžia súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Používanie cookies môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.