Baštín - časť Bošany

Autor textu: ThDr. Peter Michalov, PhD.

V roku 1332 sa spomína ako Baska. Názov vznikol z mena Baška; obec patrila Diviackovcom a Bošániovcom. Vidíme zopár učupených domčekov a veľký zubom času dotknutý kaštieľ. Tu bolo panstvo zakladateľa tejto osady, po ktorom dostala meno, Bačkádyho. Osada bola spočiatku fíliou Sádku, kde bola do roku 1712 farnosť a k nej patrili tieto osady: Jánová Ves, Klátová Ves, Baštín, Krnča, Kutna a Horňany. Ale pripojením Sádku k bošianskej farnosti sa i Baštín stal fíliou Bošian. Na cintoríne v Baštíne sa nachádza kaplnka, ktorá je zasvätená svätému Antonovi Paduánskemu a bola postavená v roku 1768. V kaplnke bol jeden zvon, ktorý vážil 60 kg a bol zrekvírovaný. V kaplnke sa nachádza obraz svätého Antona a na zadnej strane je epitaf rodiny Bačkadiovcov. Okolo kaplnky sa nachádza cintorín, na ktorom sú pochovaní obyvatelia Baštína. Dňa 2. augusta 1814 Jozef Nejedly, generálny vikár, udelil tejto kaplnke fakultu k slúženiu omší.

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180

Používame cookies

Aby sme pre Vás web mohli stále zlepšovať a analyzovať, používame nástroje na meranie návštevnosti a vyhľadávanie obsahu od spoločnosti Google. K tomu nám slúžia súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Používanie cookies môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.