Sviatosť pomazania chorých

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovym utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. (KKC, 1499)

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa opakovať, ak sa chorému zhorší zdravotný stav.

Pomazanie je vhodné prijať i v prípade odchodu do nemocnice z dôvodu vážneho zdravotného stavu. Nejde o posledné pomazanie - "teda rozlúčku so životom", ako sa mnohí domnievajú.

Sviatosť vysluhujeme:

  • Individuálne - doma alebo v nemocnici. O jej udelenie môžete požiadať na telefónnom čísle farského úradu alebo osobne. Ak sa vysluhuje sviatosť doma, je potrebné pripraviť stôl prestretý bielym obrusom, kríž, dve horiace sviece a svätenú vodu. Kým príde kňaz, odporúčame zotrvávať pri chorom v modlitbe.
  • Hromadne - vysluhujem pomazanie chorých počas svätej omše 11. februára, vo svetový deň chorých. Vtedy ho môže prijať každý, kto dovŕšil 60-ty rok života, alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave. Čas vysluhovania je ohlásený vo farských oznamoch pred spomenutým dňom.

Prosím, aby ste k chorému zavolali kňaza čím skôr. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí.

Chorých, ktorí majú záujem o sviatosť zmierenia, pomazanie chorých a Eucharistiu v nemocnici nahláste na telefónnom čísle:

  • Nemocnica v Topoľčanoch: 0904  009 524
  • Nemocnica v Partizánskom: 0910 622 708
  • Nemocnica v Nitre: 0903 809 624

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180

Používame cookies

Aby sme pre Vás web mohli stále zlepšovať a analyzovať, používame nástroje na meranie návštevnosti a vyhľadávanie obsahu od spoločnosti Google. K tomu nám slúžia súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Používanie cookies môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.