Dekanát Bošany

Sídlo dekanátu

Dekanát Bošany
 • Rímskokatolícka cirkev Dekanát Bošany
 • M.R. Štefánika 1326/68
  956 18 Bošany
 • dištriktuálny dekan Mgr. Štefan Bukovan
 • dištriktuálny sekretár Mgr. Ján Dorotčin
 • Bližšie info: nrb.sk

Popis erbu dekanátu

Červený štít s modrým trojvŕším, kde z prostredného vŕšku vyrastá strieborný priebežný kríž. Ten je v horných rohoch sprevádzaný striebornými ružami. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk s dvoma strapcami na každej strane. Trojvŕšie a kríž so spomínanými tinktúrami pochádzajú z erbu Jána Chryzostoma kardinála Korca, nitrianskeho biskupa, na znak toho, že táto významná osobnosť slovenských dejín pochádza z obce Bošany, podľa ktorej dekanát nesie názov. Dve ruže, atribúty Panny Márie pripomínajú starobylé benediktínske opátstvo a súčasné titulárne opátstvo v Klíži (11. stor.), ktoré je jej zasvätené. Čierny kňazský klobúk s dvoma strapcami na každej strane prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky dekanovi a dekanátu.

Farnosti dekanátu

Farnosť
Bošany
Kňazi vo farnosti
Mgr. Štefan Bukovan
farár
Mgr. Marek Sedlár
kaplán
Vladimír Šupa
kňaz žijúci vo farnosti
Fliliálky Krnča, Práznovce,
Email
fara.bosany@gmail.com
Telefón
038 / 542 72 17
Adresa
M.R. Štefánika 1326/68,
956 18 Bošany
Webová stránka
bosany.fara.sk
Otvoriť stránku
Farnosť
Solčany
Kňazi vo farnosti
Mgr. Ján Dorotčin
farár
Email
solcany@nrb.sk
Telefón
+421 909 250 531
Adresa
Sládkovičova 48/1,
956 17 Solčany
Webová stránka
solcany.fara.sk
Otvoriť stránku
Farnosť
Klátova Nová Ves
Kňazi vo farnosti
Mgr. Miroslav Hoždora
farár
Fliliálky Janova Ves, Sádok,
Email
klatova@nrb.sk
Telefón
038 / 542 02 03
Adresa
Klátova Nová Ves 224,
958 44 Klátova Nová Ves
Webová stránka
klatova.fara.sk
Otvoriť stránku
Farnosť
Chynorany
Kňazi vo farnosti
Mgr. Ján Šimko, dekan
farár
Email
chynorany@fara.sk
Telefón
038 / 5424408
Adresa
V. Beniaka č. 54,
956 33 Chynorany
Webová stránka
chynorany.fara.sk
Otvoriť stránku
Farnosť
Kovarce
Kňazi vo farnosti
Mgr. Pavol Berka
farár
Email
kovarce@nrb.sk
Telefón
038 / 53 161 24
Adresa
SNP 15,
956 15 Kovarce
Webová stránka
kovarce.nrb.sk
Otvoriť stránku
Farnosť
Krásno
Kňazi vo farnosti
Mgr. Ondrej Zemko
farár
Fliliálky Brodzany, Nedanovce, Turčianky,
Email
krasno@nrb.sk
Telefón
0915 633 856, 038/ 542 48 24
Adresa
Krásno 94,
958 43 Krásno
Webová stránka
krasno.fara.sk
Otvoriť stránku
Farnosť
Oponice
Kňazi vo farnosti
Mgr. Jozef Šafár
farár
Fliliálky Súlovce,
Email
oponice@nrb.sk
Telefón
+421385300763
Adresa
Oponice 255,
956 14 Oponice
Webová stránka
oponice.fara.sk
Otvoriť stránku
Farnosť
Skačany
Kňazi vo farnosti
Mgr. Roman Križan
výpomocný duchovný
Fliliálky Hradište, Návojovce,
Email
skacany@nrb.sk
Telefón
+421 38 7488 194 , +421911 556 632
Adresa
Školská 2,
958 53 Skačany
Farnosť
Veľké Bielice
Kňazi vo farnosti
Mgr. Roman Skladaný
farár
Fliliálky Malé Bielice,
Email
velke.bielice@nrb­.sk
Telefón
038/74 099 03
Adresa
Agátová 44,
958 04 Partizánske
Farnosť
Veľký Klíž
Kňazi vo farnosti
Mgr. Patrik Adam
farár
Fliliálky Ješkova Ves,
Email
rkcfvelkykliz@wir­com.sk, velky.kliz@nrb­.sk
Telefón
038/54 292 23
Adresa
Veľký Klíž č. 28,
958 45 Veľký Klíž
Farnosť
Žabokreky nad Nitrou
Kňazi vo farnosti
Mgr. Ľubomír Solík
farár
Email
zabokreky@nrb­.sk, farazabokreky@gma­il.com
Telefón
038/54 212 32
Adresa
Tehelná 55,
958 52 Žabokreky nad Nitrou
Webová stránka
zabokreky.fara.sk
Otvoriť stránku
Farnosť
Nitrianska Streda
Kňazi vo farnosti
ThLic. Jozef Švercel, PhD.
farár
Fliliálky Čeľadince, Chrabrany,
Email
nitrianska.stre­da@nrb.sk
Telefón
038/53 101 01, 0911/396 294
Adresa
Nitrianska Streda č. 113,
956 16 Nitrianska Streda

Kontakty

 • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
 • kaplán Mgr. Marek Sedlár
 • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
 • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180