Spoločenstvá

Krédo

Začiatky existencie spevokolu v Bošanoch spadajú do roku 1930. Prvý spevokol zakladá p. Ján Valach, ktorý pôsobil ako riaditeľ rímsko-katolíckej školy. Po jeho smrti činnosť spevokolu ochabla. Znovu ju oživil vdp. Anton Marko z Chynorian asi v r. 1961. Po odchode vdp. Marka vedenie spevokolu prebral p. Jozef Fabík s Tiborom Galbavým. V tomto čase pôsobil v Bošanoch ako kaplán ThDr. Tibor Slovák. Spolu s organistami nacvičili big-beatové omše - bolo to v roku 1968. Od tohto dátumu sa začína odvíjať činnosť nového speváckeho zboru. Táto éra trvala do 15. novembra 1971, kedy prišlo k výmene organistov a od tohto okamihu sa začala písať história nového speváckeho zboru - zbor sa preorientoval z big-beatových rytmických skladieb ku klasickému podaniu piesní. Tomuto žánru sa spevokol venuje dodnes, aj keď sa vymenili mnohí organisti. (v súčasnej dobe máme troch organistov - Andrea Gajdošová, Jindřiška Fábryová a Tomáš Hodál).

V roku 1995 spevokol prijal názov KRÉDO. Krédo = verím - tento symbolický názov sme si vybrali preto, aby sme vždy pamätali na to, že Pán je mocný, láskavý a že nám vždy udelí potrebné milosti, aby sme Ho vždy mohli spevom chváliť a velebiť naveky.
Dnes je v spevokole do 30 členov, ktorí spievajú v 4 hlasoch. Nácviky sa uskutočňujú každý pondelok po večernej svätej omši. Spievame pri rôznych liturgických príležitostiach - hodová slávnosť, Vianoce, Veľká noc, sobáše, pohreby, prvé sväté prijímanie, sviatosť birmovania, životné jubileá, adorácie pred vyloženou Eucharistiou a pod.
Okrem územia Bošian či Slovenska sme spievali aj v Poľsku (r. 1997), v Banskej Bystrici (Rádio Lumen), v Bruseli (r.2004), v Šaštíne (r. 2005), vo Viedni (r. 2005) a na iných miestach.
Náš spevokol prešiel počas týchto rokov generačnou zmenou - mnohí nás už predišli do večnosti, iným zo zdravotných dôvodov viac nie je možné chodiť medzi nás. Preto by sme boli radi, keby sa našli ochotní muži a ženy, ktorí radi spievajú a prišli by posilniť svojím hlasom náš chrámový spevokol KRÉDO.

Kto spieva, dvakrát sa modlí!

Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba, cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva je zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie modlitby na konkrétne skutky.

Ružencové bratstvá sú organizované skupiny veriacich, ktoré svojou činnosťou sledujú spoločný cieľ – šírenie dobra cez osobné sebaposväcovanie, cez prehlbovanie viery jednotlivých členov ružencového bratstva, cez prehlbovanie ich lásky k Bohu a k ľuďom okolo nich.

V Bošanoch je osem ružencových ruží.

V Krnči sú dve ružencové ruže.

V Práznovciach sú tri ružencové ruže.

Kontaktná osoba vo farnosti v prípade záujmu o vstup do bratstva:

  • Bošany - Ľudmila Gogolová 0910 633 876
  • Krnča - Božena Zorková 0951 147 344
  • Práznovce - Mária Benková 0915 470 092

Združenie Panny Márie Zázračnej medaily

Združenie Panny Márie Zázračnej medaily je jedna z vetiev vincentskej rodiny, ktorej hlavným cieľom je úcta a šírenie posolstva Zázračnej medaily pre osobné posvätenie a prehĺbenie sa vo viere, ale aj pre spásu a záchranu rodín. Bolo založené vďaka iniciatíve pápeža Pia IX. 21. júna v roku 1847 na základe zjavení Panny Márie svätej Kataríne Labouré vo Francúzsku. Apoštolátom tohto združenia je šírenie Zázračnej medaily a podomová návšteva sochy Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá je umiestnená v malej drevenej kaplnke a putuje po rodinách. Rodina sa pri nej stretá na spoločnej modlitbe, aby si tak pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, našli čas na seba a na Pána Boha a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.

Kaplnka pravidelne navštevuje rodiny, aj osamote žijúcich, ktorí sa prihlásili. V Bošanoch máme päť modlitbových skupín. V Krnči a v Práznovciach po jednej modlitbovej skupine. Skupinu tvorí 25 rodín, každá má svojho vedúceho, ktorý je koordinátorom „putovania“ kaplnky a spolupracuje s centrom ZZM v Nitre. Centrum ZZM každoročne organizuje duchovné cvičenia, na ktoré je možné prihlásiť sa u vedúcich skupín. Rodina, ktorá má záujem prijímať podomovú návštevu Panny Márie Zázračnej medaily, môže sa prihlásiť u kontaktnej osoby.

Kontaktná osoba:

  • Bošany - Eva Modoryová - 0910 951 667
  • Krnča - Emília Štreicherová - 0908 830 707
  • Práznovce - Mária Benková - 0915 470 092

Hnutie Modlitby matiek

Hnutie Modlitby matiek vzniklo v auguste 1995 vo Walshinghame v Anglicku. Dve staré mamy Veronika a Sandra začali odovzdávať v modlitbe svoje deti do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že on môže zmeniť chod vecí. Napísali o tejto modlitbe len svojim známym. Bez akejkoľvek reklamy sa tieto modlitby rozšírili do celého sveta. V apríli roku 1996 sa aj na Slovensku začali dve matky modliť za svoje deti. Onedlho vznikli viaceré skupinky Modlitby matiek.

Spiritualita Modlitby matiek je spiritualita života Panny Márie. Matky sú pozvané žiť život podľa príkladu života Panny Márie, život modlitby, odovzdanosti, dôvery, lásky, trpezlivosti. Nesmieme radiť a ohovárať. Matky svoje problémy vkladajú do modlitby a prosia Pána Ježiša o jeho pohľad a riešenie. Matky odovzdávajú do rúk Pána Ježiša svoje deti s veľkou dôverou, že on ich miluje najviac a len on vidí aj v skrytosti. Matky sa stretávajú pravidelne v malej skupinke.

Od roku 1997 sa na Slovensku koná každý rok na jar veľké stretnutia Modlitby matiek. Každý štvrťrok sa matky z Modlitby matiek stretávajú na modlitbovom trojdní, ktoré sa v rovnakom čase koná na celom svete. Sú to modlitby odprosenia, odpustenia a modlitby chvál. Tieto modlitby sú otvorené pre všetkých ľudí dobrej vôle.

V našej farnosti sa spoločenstvo matiek stretáva na modlitbu každý štvrtok v Pastoračnom centre.

Kontaktná osoba vo farnosti:

Bošany - Božena Janíková 0903 762 553

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180

Používame cookies

Aby sme pre Vás web mohli stále zlepšovať a analyzovať, používame nástroje na meranie návštevnosti a vyhľadávanie obsahu od spoločnosti Google. K tomu nám slúžia súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Používanie cookies môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.