Kontakty

 • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
 • kaplán Mgr. Marek Sedlár
 • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
 • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180

Úradné a kancelárske veci vybavíte oslovením kňaza vo fare resp. v kostole po sv. omši

Nemocničný mobil pre prípad zaopatrenia

 • Topoľčany 0904 009 524
 • Partizánske 0907 487 488 0915 992 704
 • Nitra 0903 809 624

Organisti

 • Bošany Mgr. Andrea Gajdošová 0915 434 246
 • MDDr. Jindřiška Fábryová jindriska.fabryova@gmail.com
 • Tomáš Hodál 0949 329 886
 • Krnča Július Štreicher 0905 517 475
 • Vladimír Meluš 0904 162 440
 • Práznovce Mgr. Danka Bišťanová zemberova.d@gmail.com
 • Mgr. Ľubomíra Podmaníková podmanikova.lubomira@gmail.com

Kostolníci

 • Bošany Eduard Hodál 038 5427343
 • Krnča Božena Zorková 038 5302412
 • Práznovce Mária Rigová 0903 955 464 0904 906 690

Ďalšie kontakty

 • spevák pri pohreboch Jozef Paták 0902 732 147
 • kronikárka farnosti Mgr. Ľubica Petrikovičová petrikovicova.lubica@azet.sk
 • administrátor stránky Mgr. Peter Gajdoš peter.gajdos@gmail.com
 • správkyňa pastoračného centra Helena Železníková 0918 271 164

Ekonomická rada farnosti

 • Mgr. Štefan Bukovan farár
 • Ing. Kazimír Vlasák Bošany
 • Mgr. Marek Sedlár kaplán
 • Mgr. Peter Gajdoš Bošany
 • Mária Rigová Práznovce
 • Božena Zorková Krnča