Farári pôsobiaci vo farnosti

Autor textu: ThDr. Peter Michalov, PhD.

Prvá zmienka o kňazovi z roku 1333 a jeho meno je Petrus.

 • 1560 – Albert Zoliensis
 • 1673 (17.2.) – 1679 – Adalbert Banovsky de Borin
 • 1679 (23.5.) – 1688 – Ján Nimnicsky
 • 1691 – Ján Novaky
 • 1693 (20.4.) – 1693 – Adam Gál († 30. 4. 1723 )
 • 1693 – Georgius Mačy (Macsy)
 • 1709 (16. 3.) – 1709 (11. 4.) – Ján Mihalovič (* v Chynoranoch)
 • 1709 (11.4.) - 1737 – Michal Petras (†16.4. 1737)
 • 1739 (6.5.) - 1758 – Georgius Balus (†15.11.1758)
 • 1758 (25. 11.) - 1786 – Adam Latečka († 27.4. 1786)
 • 1786 (9.5.) – 1799 – Jozef Schedy († 21. 9. 1829, Nitra)
 • 1799 – 1802 – Emericus Sandor
 • 1802 (5.8.) – 1841 – Jozef Groó († 23.4. 1842)
 • 1841 – 1871 – Ján Kozlik
 • 1871 (1.12.) – 1922 – Emericus Mikovics († 5.2. 1923) v 54.roku kňazstva
 • 1922 – 1943 – Theodorus Quapil (†18. 3. 1943)
 • 1943 – Albert Hedera ( dočasný správca farnosti)
 • 1943 – 1950 – Edmundus Markovič
 • 1950 – 1953 – Karol Janás
 • 1953 – 1956 – Dr. Eduard Latečka (†14. 9. 1956)
 • 1956 – 1972 – Dr. Pavol Beňuška (†1.2. 1972)
 • 1972 (15.2.) – 1980 – Dr. Tibor Slovák (†6.12. 1991)
 • 1980 – 1983 – Marián Briška
 • 1983 – 1987 – Mgr. Anton Kováčik
 • 1987 – 1997 – Dr. Štefan Vallo
 • 1997 – 1999 – Dr. Jozef Bagin
 • 1999 – 2014 – Mgr. Peter Čiernik
 • 2014 – – Mgr. Štefan Bukovan

Doteraz oficiálne podľa dostupných listín v bošianskej farnosti pôsobilo 29 farárov, správcov farností. Určite ich však bolo viac. Každý kňaz zanechal kus svojho života v tejto farnosti, kus svojej práce. Preto táto farnosť by sa mala za svojich predošlých kňazov modliť a vyprosovať im milosti od všemohúceho Boha. Za zosnulých by sa mala farnosť s vďačnosťou modliť za spásu ich duší.


Kontakty

 • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
 • kaplán Mgr. Marek Sedlár
 • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
 • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180

Používame cookies

Aby sme pre Vás web mohli stále zlepšovať a analyzovať, používame nástroje na meranie návštevnosti a vyhľadávanie obsahu od spoločnosti Google. K tomu nám slúžia súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Používanie cookies môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.