Všetkým vám prajeme,
aby ste dostali moc Ducha Svätého
a boli svedkami Božej dobroty. V modlitbách Vaši duchovní otcovia.

Rozpis sv. omší

Bošany

 • Po 6:30 Roráty
 • Ut 6:30 Roráty
 • St 18:00
 • Št 18:00
 • Pi 7:00 18:00
 • So 6:30 Roráty 18:00
 • Ne 7:00 10:00

Krnča

 • Po -
 • Ut 6:30 Roráty
 • St -
 • Št 17:00
 • Pi 16:30
 • So -
 • Ne 10:00

Práznovce

 • Po 6:30 Roráty
 • Ut -
 • St 17:00
 • Št -
 • Pi 16:30
 • So -
 • Ne 8:30

Večerná sobotná svätá omša je s platnosťou na nedeľu.

Rozpis sv. omší

 • Po 6:30 – Roráty
 • Ut 6:30 – Roráty
 • St 18:00
 • Št 18:00
 • Pi 7:00 18:00
 • So 6:30 – Roráty 18:00
 • Ne 7:00 10:00
 • Po -
 • Ut 6:30 – Roráty
 • St -
 • Št 17:00
 • Pi 16:30
 • So -
 • Ne 10:00
 • Po 6:30 – Roráty
 • Ut -
 • St 17:00
 • Št -
 • Pi 16:30
 • So -
 • Ne 8:30

Večerná sobotná svätá omša je s platnosťou na nedeľu.

Rozpis sv. omší

Bošany

 • Po 6:30 Roráty
 • Ut 6:30 Roráty
 • St 18:00
 • Št 18:00
 • Pi 7:00 18:00
 • So 6:30 Roráty 18:00
 • Ne 7:00 10:00

Krnča

 • Po -
 • Ut 6:30 Roráty
 • St -
 • Št 17:00
 • Pi 16:30
 • So -
 • Ne 10:00

Práznovce

 • Po 6:30 Roráty
 • Ut -
 • St 17:00
 • Št -
 • Pi 16:30
 • So -
 • Ne 8:30

Večerná sobotná svätá omša je s platnosťou na nedeľu.

Rozpis sv. omší

 • Po 6:30 – Roráty
 • Ut 6:30 – Roráty
 • St 18:00
 • Št 18:00
 • Pi 7:00 18:00
 • So 6:30 – Roráty 18:00
 • Ne 7:00 10:00
 • Po -
 • Ut 6:30 – Roráty
 • St -
 • Št 17:00
 • Pi 16:30
 • So -
 • Ne 10:00
 • Po 6:30 – Roráty
 • Ut -
 • St 17:00
 • Št -
 • Pi 16:30
 • So -
 • Ne 8:30

Večerná sobotná svätá omša je s platnosťou na nedeľu.

Prenájom ubytovania

Ponúkame možnosť prenajať si priestory vo faskom pastoračnom centre. V prípade záujmu kontaktujte:

Helena Železníková 0918 271 164

Výveska

Ako vyzerá naša farnosť?

 • Kostol v Bošanoch
 • interiér kostola v Bošanoch
 • interiér kostola v Bošanoch
 • Farský kostol Bošany
 • Kostol v Krnči
 • Kostol Práznovce
 • Práznovce interiér

Kontakty

 • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
 • kaplán Mgr. Marek Sedlár
 • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
 • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180