Farské oznamy - 4. februára 2024

Je prvá nedeľa v mesiaci. Litánie sa pomodlíme popoludní o 14:00 hodine. Po nich sa menia ružencové lístky. Dnes sa koná prvonedeľná zbierka na kostol. Za vašu štedrosť vám vyslovujem Pán Boh zaplať.


Blíži sa 32. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH. Preto v pondelok pri sv. omšiach v Bošanoch a Práznovciach budeme vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť možno prijať len v stave milosti posväcujúcej, čiže po sv. spovedi. Pripomeňte túto možnosť starým, chorým, svojím blízkym. Ponúknite im odvoz, pomoc aby v tento deň prišli na sv. omšu a prijali sviatosť pomazania chorých. V Krnči sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať v utorok.


V utorok 6. februára t.r. o 15:00 hod. vo Farskom kostole v Bošanoch bude ročná, spomienková sv. omša obetovaná za zomrelého akademického maliara a sochára Jaroslava Halmu.


Vo štvrtok 8. februára t.r. sa vo farnosti Solčany uskutočnia kňazské rekolekcie za účasti kňazov nášho dekanátu. O 9:30 hod. začneme adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a o 10:00 hod. budeme sláviť svätú omšu. Všetci ste srdečne pozvaní!


Dávame do pozornosti párom, ktoré chcú uzatvoriť sviatostné manželstvo v tomto roku, že príprava na manželstvo - náuka sa bude konať v Pastoračnom centre 9. februára t.r. o 16:00 hod.


Sv. omša je najdokonalejšia forma modlitby, ktorá nepotrebuje žiadne doplnky. Preto ak sú vo farnostiach zaužívané modlitby po sv. omši, je vhodnejšie presunúť ich pred sv. omšu, po modlitbe sv. ruženca. Dbajme aj na to, aby pár minút pred sv. omšou sa zachovalo patričné ticho.


Spoločenská etiketa v našich kostoloch


Pamätajme, že kostol je miestom osobitnej Božej prítomnosti a modlitby, preto zachovajme posvätnosť našich kostolov aj v spôsobe obliekania a správania.

 1. Pri voľbe oblečenia, najmä šiat, sukní a nohavíc, treba pamätať na ich primeranú dĺžku a vhodnosť pre bohoslužby. Vrchné oblečenie má zahaľovať aj plecia.
 2. Ak v kostole vidíme známeho človeka, stačí ho kontaktovať očami, prípadne jemným úklonom hlavou, či kývnutím rukou. Keď sa s ním chceme porozprávať, nerobme to v kostole, ale počkajme ho po svätej omši pred kostolom.
 3. Pred vstupom do kostola je potrebné vypnúť, alebo minimálne prepnúť mobil na tichý režim, aby sme nevyrušovali ostatných zvonením, alebo SMS-kou.
 4. Ak niekto iný obsadí naše obľúbené miesto, nevynucujme si ho. Vyberme si iné voľné miesto. Buďme k sebe navzájom ľudskí a empatickí.
 5. V prípade obsadených miest má mladší alebo zdravší uvoľniť staršiemu alebo chorému miesto na sedenie.
 6. Ak sa nám stane, že prichádzame na svätú omšu po jej začiatku, vyberme si miesto tak, aby sme svojím príchodom nevyrušovali iných a neoberali ich o sústredenosť.
 7. Centrom kostola je bohostánok a cez svätú omšu priestor oltára. Nerozptyľujme sa otáčaním po ostatných ľuďoch.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 2

Kontakty

 • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
 • kaplán Mgr. Marek Sedlár
 • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
 • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180