Aktuality cirkvi

Arcivojvodkyňa Camilla von Habsburg – Lothringen v nitrianskom hospici uložila relikviu bl. cisára Karola I. Habsburského

Vďaka iniciatíve vedúceho centra Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre Dr. Jána Vanča  a spolupráci s Diecéznou charitou, Hospicom – Domom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre a Modlitebnou ligou cisára Karola za mier medzi národmi sa 13. septembra 2022 uskutočnila inštalácia relikvie blahoslaveného Karola z Domu Rakúskeho, cisára a kráľa v hospicovej kaplnke sv. Bernadetky. Inštalácia relikvie bola súčasťou sv. omše, ktorú za osobnej účasti Jej cisárskej a kráľovskej Výsosti  Camilly Habsburg – Lotringen, arcivojvodkyne Rakúskej, riaditeľa Diecéznej charity Juraja Baráta, vedenia a zamestnancov hospicu a dobrovoľníkov Maltézskej pomoci v Nitre, v zastúpení nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka celebroval Mons. Štefan Vallo, veľprepošt Nitrianskej katedrálnej kapituly spolu s hlavným kaplánom Maltézskeho rádu na Slovensku Mons. Tiborom Hajdu, kňazmi Modlitebnej ligy cisára Karola a ďalšími prítomnými kňazmi. V úvode slávnosti požehnal Mons. Vallo obraz bl. cisára Karola I., do ktorého bola vložená jeho relikvia zo stehennej kosti a obraz bol umiestený na bočnú stenu kaplnky. V homílii sa Vdp. Stanislav Žlnay ako delegát Modlitebnej ligy pre Slovensko venoval osobnosti cisára Karola I., jeho príkladu osobnej a hlbokej kresťanskej zbožnosti, sociálnemu cíteniu a snahám o pokoj a mier medzi národmi, vďaka ktorým bol v roku 2004 blahorečený sv. pápežom Jánom Pavlom II.  Po skončení liturgickej slávnosti si arcivojvodkyňa Camilla prezrela priestory hospicu a spoločne s prítomnými sa zúčastnila na slávnostnom agapé. Uloženie relikvie bl. Karola I. cisára a kráľa v kaplnke hospicu v Nitre má za cieľ úctu k jeho osobnosti, ale aj z toho plynúce duchovné povzbudenie a pomoc pre trpiacich pacientov, ako aj slúžiacich pracovníkov hospicu a dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko v Nitre. Odteraz sa každoročne 21. októbra bude v hospicovej kaplnke sláviť liturgická spomienka aj tohto aj maltézskeho blahoslaveného cisára Karola I. Habsburského.  

čítať na nrb.sk

Nový spevník Própriá liturgického roka – ponuka pre kňazov, organistov a priateľov liturgickej hudby

V septembri 2022 vychádza nový spevník próprií, vlastných spevov sv. omše, s názvom Própriá liturgického roka. Po Druhom vatikánskom koncile budeme mať na Slovensku konečne spevník, ktorý bude presne reflektovať tematiku jednotlivých slávení liturgického roka. Sú tu zahrnuté spevy na VSTUP, OFERTÓRIUM a PRIJÍMANIE (v slovenskom jazyku). Cirkevné schválenie, „Concordat cum originali“, udelil otec biskup Mons. Stanislav Stolárik, predseda Liturgickej komisie KBS, dňa 23. 5. 2022, prot. č.: 167/2022. Spevník Própriá liturgického roka pozostáva zo 7 zväzkov. Adventné a vianočné obdobie (Adventné nedele i férie, všetky omše na Narodenie Pána, sviatky počas vianočnej oktávy až po Krst Pána a i.). Pôstne a veľkonočné obdobie (Spevy od popolcovej stredy, všetky pôstne nedele A, B, C, svätý týždeň, Missa chrismatis, Veľkonočné trojdnie, veľkonočná oktáva, všetky veľkonočné nedele, Nanebovstúpenie Pána, Zoslanie Ducha Svätého, férie vo veľkonočnom období a i.). Obdobie cez rok, slávnosti Pána v cezročnom období (Všetky cezročné nedele A, B, C; Slávnosti ako Najsvätejšej Trojice, Krista, najvyššieho Kňaza, Krista Kráľa, Najsv. Srdca Ježišovho, sviatok Najsv. Tela a Krvi; osem feriálnych omší v období cez rok a i.) Vlastné omše svätých (január – júl) (Spevy podľa liturgického kalendára na sviatky konkrétnych svätých v januári až júli). Vlastné omše svätých (august – december) (Spevy podľa liturgického kalendára na sviatky konkrétnych svätých v auguste až decembri). Spoločné omše (Spevy na sviatky Panny Márie, mučeníkov, panien, učiteľov Cirkvi, duchovných pastierov, svätých mužov a svätých žien a i.). Omše pri vysluhovaní sviatostí a svätenín. Omše za zosnulých (Spevy pri vysluhovaní jednotlivých sviatostí, od skrutínií cez krst, birmovanie, až po sviatosť manželstva, kňazstva a i. Tiež sa tu nachádzajú aj jednotlivé omše za zosnulých.) Všetky spevy boli vytvorené podľa textov, ktoré ponúkajú dostupné liturgické pramene: Rímsky misál (slovenské vydanie 2022), Ordo Cantus Missae, Graduale Romanum a Graduale Simplex, ale aj Liber cantualis a i. Jednotlivé zväzky budú vo formáte A4 v šitej väzbe, aby vydržali dlhé roky. Zväzky sú logicky rozdelené podľa istých období, aby sa s nimi ľahšie manipulovalo a tým sa budú aj menej opotrebovávať. Cena kompletného spevníka (7 zväzkov) je 271 €, pri objednávke do 30. septembra 2022 so zľavou 10%, teda 247€ (Pozn. Náklady na dotlač budú vyššie, preto odporúčame neváhať a objednať si ho čo najskôr). Spevník sa dá zakúpiť iba ako komplet, nie jednotlivé zväzky osobitne. Dodávať ho začneme začiatkom októbra 2022. Záujem o spevník próprií potvrďte na adrese: novyspevnik@gmail.com a uveďte aj fakturačnú adresu, na ktorú sa bude spevník posielať. Máme nádej, že Própriá liturgického roka ako kompletný slovenský pokoncilový spevník budú mať popri JKS dôležité miesto v liturgii sv. omše. Mgr. et Mgr. Vladimír Kopec, regenschori Katedrály-Baziliky sv. Emeráma v Nitre, člen Hudobnej sekcie Slovenskej liturgickej komisie Kontakt: 0911 051 196, email: vladokopec@gmail.com ; objednávky  novyspevnik@gmail.com   

čítať na nrb.sk

Duchovné cvičenia v Exercičnom dome misionárov – Verbistov v Nitre na Kalvárii – ponuka

Duchovné cvičenia pre rehoľné sestry  v dňoch 25. – 30. septembra 2022 Zasvätený život prináša množstvo prekvapení, výziev, okamihov, ktoré sa stávajú inšpiráciou žiť život v plnosti. Správne sebapoznanie vedie k správnym rozhodnutiam a správne rozhodnutia k životodárnemu spôsobu života. Zasvätený život vedie človeka do hĺbky, ktorá sa môže stať skutočnou výživou zdravého kresťanského života. Príďte do Nitry a spoločne prejdeme cestou, ktorá nám napovie kde a sme a kam kráčame… Vedie: P. Ján Štefanec, SVD  Začiatok: 25.9. o 17.00 hod. Koniec: 30.9. o 13.00 hod. Link na prihlasovanie: http://program.verbisti.sk/76/duchovne-cvicenia-pre-reholne-sestry Duchovné cvičenia pre kňazov  v dňoch 9. – 14. október 2022 Duchovné cvičenia o viere /zápase s Bohom/ Cesta viery bez dopravnej mapy nás môže viesť k mnohým mŕtvym bodom. Boh je samozrejme nekonečne trpezlivý a keď prepasieme nejakú odbočku, tak nás bezpochyby vráti slovami „Prekalkulovať!“  Každý úprimný človek nakoniec nájde cestu domov, no môžeme vyhnúť mnohým slepým uličkám, keď budeme hľadať usmernenie v hlbokých studniach náboženskej tradície. Skutočná viera nie je sadou odpovedí; necháva nás skôr v tajomstve, v túžbe, avšak otvorených pre niečo väčšie. Príďte aj vy objaviť, čo to je…Vedie: P. Ján Štefanec, SVD   Začiatok: 9.10. o 17.30 hod. Koniec: 14.10. o 13.00 hod. Link na prihlasovanie: http://program.verbisti.sk/74/duchovne-cvicenia-pre-knazov

čítať na nrb.sk

Nový apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli na Slovensku

Apoštolský nuncius Svätej Stolice v SR Mons. Nicola Girasoli 22. augusta pricestoval na Slovensko. Na letisku vo Viedni ho privítali zástupcovia KBS a Apoštolskej nunciatúry na Slovensku. Nový nuncius  24. augusta 2022  spolu so slovenskými biskupmi aj za účasti širokej verejnosti po prvýkrát slávil v Katedrále sv. Martina v Bratislave veriacich svätú omšu pri príležitosti uvedenia do úradu. V závere svätej omše Mons. Nicola Girasoli odovzdal predsedovi KBS Mons. Stanislavovi Zvolenskému kópie poverovacích listín a symbolický dar – prsteň ako symbol jednoty medzi členmi biskupskej konferencie a apoštolským nunciom. Po odovzdaní poverovacích listín prezidentke SR sa naplno ujme svojho úradu. Svätý Otec František poveril službou apoštolského nuncia v Slovenskej republike Mons. Nicolu Girasoliho, dovtedajšieho apoštolského nuncia v Peru 2. júla 2022. Rodák z Bari prijal kňazskú vysviacku 15. júna 1980 a bol inkardinovaný do diecézy Ruvo di Puglia. Získal doktorát z kánonického práva.  Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil v roku 1985, a pôsobil v Indonézii a Austrálii, v Sekcii pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu a na nunciatúrach v Maďarsku, Belgicku, Spojených štátoch amerických, Argentíne, Zambii a Malawi, Trinidade a Tobagu, Antigue a Barbude, na Bahamách, Barbadose, Dominike, Jamajke, Grenade, v Guayanskej kooperatívnej republike, na Svätom Krištofe a Nevise, Svätej Lucii, Svätom Vincentovi a Grenadínach, v Suriname, na Antilách a v Peru. Ovláda anglický, francúzsky, španielsky a nemecký jazyk. Foto: TKKBS

čítať na nrb.sk

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180