Farské oznamy - 28. januára 2024

Spovedať v tomto prvopiatkovom týždni budeme polhodinu pred sv. omšami. V stredu spovedáme v Práznovciach od 16:00 hod. do 17:00 hod. Vo štvrtok spovedáme v Krnči od 16:00 do 17:00 hod. Zvlášť pripomíname sv. spoveď a sv. omšu na prvý piatok deťom, ktoré si robia deväť prvých piatkov. Chorých po domoch budeme spovedať vo štvrtok dopoludnia.


V Domove dôchodcov sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia v piatok o 9:15 hod.


V sobotu 3. februára t.r. o 7:00 hod. vo farskom kostole v Bošanoch bude Fatimská - mariánska pobožnosť a po nej bude sv. omša.


Budúcu nedeľu je prvonedeľná zbierka na kostol. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.


Dnes 28. januára 2024 je Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku. TU si môžete prečítať List rektora venovaný tomuto dňu

„Vážte si život. Je to veľký dar, a nie je samozrejmosťou. „Neviete dňa ani hodiny,“


Spoločenská etiketa v našich kostoloch


Pamätajme, že kostol je miestom osobitnej Božej prítomnosti a modlitby, preto zachovajme posvätnosť našich kostolov aj v spôsobe obliekania a správania.

 1. Pri voľbe oblečenia, najmä šiat, sukní a nohavíc, treba pamätať na ich primeranú dĺžku a vhodnosť pre bohoslužby. Vrchné oblečenie má zahaľovať aj plecia.
 2. Ak v kostole vidíme známeho človeka, stačí ho kontaktovať očami, prípadne jemným úklonom hlavou, či kývnutím rukou. Keď sa s ním chceme porozprávať, nerobme to v kostole, ale počkajme ho po svätej omši pred kostolom.
 3. Pred vstupom do kostola je potrebné vypnúť, alebo minimálne prepnúť mobil na tichý režim, aby sme nevyrušovali ostatných zvonením, alebo SMS-kou.
 4. Ak niekto iný obsadí naše obľúbené miesto, nevynucujme si ho. Vyberme si iné voľné miesto. Buďme k sebe navzájom ľudskí a empatickí.
 5. V prípade obsadených miest má mladší alebo zdravší uvoľniť staršiemu alebo chorému miesto na sedenie.
 6. Ak sa nám stane, že prichádzame na svätú omšu po jej začiatku, vyberme si miesto tak, aby sme svojím príchodom nevyrušovali iných a neoberali ich o sústredenosť.
 7. Centrom kostola je bohostánok a cez svätú omšu priestor oltára. Nerozptyľujme sa otáčaním po ostatných ľuďoch.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 1

Kontakty

 • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
 • kaplán Mgr. Marek Sedlár
 • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
 • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180