Farské oznamy - 21. januára 2024

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.


V pondelok, 22. januára, pri večernej sv. omši o 18:00 hod. v Bošanoch bude pobožnosť k sv. Charbelovi. Sv. omšu bude celebrovať vdp. Jozef Švercel. Po sv. omši bude možnosť prijať individuálne požehnanie - pomazanie olejom sv. Charbela a uctenie jeho relikvií. Po pomazaní olejom bude vystavená Sviatosť Oltárna do 20:00 hodiny.


V piatok o 13: 00 hod. v Bošanoch bude pohrebná sv. omša obetovaná za rodáka, čestného občana Bošian, hudobníka Jozefa Halmu, držiteľa ocenenia Fra Angelico. Po sv. omši bude pohreb na miestnom cintoríne.


Budúcu nedeľu si vo farnosti pripomenieme sté výročie narodenia nášho významného rodáka Jana Chryzostoma Korca. Svätú omšu o 10:00 hodine bude celebrovať náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Po sv. omši pred Kultúrnym domom bude slávnostné pomenovanie námestia Jana Chryzostoma kardinála Korca. O 11:45 hod. v Dome kultúry bude slávnostná akadémia s príhovorom hostí. Všetci ste srdečne pozvaní.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 8

Kontakty

  • farár Mgr. Štefan Bukovan, dištriktuálny dekan
  • kaplán Mgr. Marek Sedlár
  • Bankový účet farnosti SK43 0900 0000 0000 3851 6280
  • fakt. údaje IČO: 34072233 DIČ: 2021210180