Oznamy

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období - 17. 10. 2021 

.

Sväté omše sú nasledovne:

 •   Bošany Práznovce Krnča
  Pondelok

   

                        18:00 (po jej skončení bude adorácia)

    

                          17:00

      

                 

  Utorok  7:00

                         18:00

    

                              

   

                

  Streda

   7:00

                       

    

                          17:00

      

                

  Štvrtok

   7:00

                      

          

                        

    

               17:00

  Piatok

   7:00

                       18:00

                        

             

  Sobota

                16:30 (pre seniorov - s nedeľnou platnosťou)      

                       18:00 (s nedeľnou platnosťou)

                              

                        

           

  Nedeľa

   7:00

          10:00

       8:30

        10:00

   

 • Budúcu nedeľu je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie.
 • V mesiaci október povzbudzujeme všetkých ku spoločnej modlitbe POSVÄTNÉHO RUŽENCA najmä v rodinách. Vo farskom kostole sa ho modlíme 40 min. pred sv. omšami.

 • Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.