Oznamy

7. veľkonočná nedeľa -  24. 5. 2020

Po rannej sv. omši sa pomodlíme litánie. Dnes je zbierka na katolícke masmédiá. Za Vašu štedrosť Pán Boh zaplať.

 • Sväté omše sú nasledovne:

 •   Bošany Práznovce Krnča
  Pondelok

   

                                 18:00

    

                      17:00

      

                  

  Utorok

   7:00

                                18:00

   

                          

   

            

  Streda

   7:00

                                

     

                     17:00

      

                   

  Štvrtok

   7:00

                                

          

                          

   

                 17:00

  Piatok

   7:00

                                  18:00

     

                      

   

              

  Sobota

                 16:30 - zvlášť určená pre seniorov (s nedeľnou platnosťou)

                                18:00 (s nedeľnou platnosťou)

     

                                   

       

                   

  Nedeľa

   7:00 - zvlášť určená pre seniorov

             9:00

                    10:30

                                      18:00

       8:30

   7:00 - zvlášť určená pre seniorov

          10:00

   

 • V kláštore nie sú verejné sväté omše.

 • LETNÉ KÁNTROVÉ DNI: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom letných kántrových dní sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

 • Detská sv. omša bude v pondelok - 25. mája t.r. o 18:00 hod. vo farskom kostole v Bošanoch. Po sv. omši bude liturgický nácvik prvoprijímajúcich detí z 3.A.

 • Detská sv. omša bude v utorok - 26. mája t.r. o 18:00 hod. vo farskom kostole v Bošanoch. Po sv. omši bude liturgický nácvik prvoprijímajúcich detí z 3.B.

 • Detská sv. omša bude v štvrtok – 28. mája t.r. o 17:00 hod. vo filiálnom kostole v Krnči.  Po sv. omši bude liturgický nácvik prvoprijímajúcich detí z Krnče.

 • Detská sv. omša bude v piatok - 29. mája 2020 o 18:00 hod. vo farskom kostole v Bošanoch. Po sv. omši bude liturgický nácvik prvoprijímajúcich detí.

 • Budúcu nedeľu 31. mája bude prvé sv. prijímanie v Bošanoch. Vzhľadom na danú situáciu sväté prijímanie bude vysluhované na dvakrát.  3.A bude mať sväté prijímanie o 9:00 hod. a 3.B o 10:30 hod. Sv. spoveď prvoprijímajúcich detí, ich rodičov, krstných rodičov, starých rodičov a súrodencov bude v sobotu 30. mája o 8:30 hod. – 3.A a o 9:30 hod. – 3.B. Generálne upratovanie kostola bude v sobotu o 13:00 hod. a majú ho na starosti rodičia prvoprijímajúcich detí.

 • Biskupi kvôli šíreniu vírusu COVID-19 na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši.
 • Ďakujeme za modlitby i milodary, ktoré ste v uplynulých týždňoch darovali na kostol.