Oznamy

Tretia nedeľa v cezročnom období - 26. 1. 2020

 • Po rannej sv. omši sa vo farskom kostole pomodlíme litánie.

 • Sväté omše sú nasledovne:

 •   Bošany Práznovce Krnča
  Pondelok

   

                                 18:00 (po jej skončení bude adorácia)

   7:00 

                             

      

               

  Utorok

   7:00

                                18:00

   

                          

   

            

  Streda

   7:00

        

     

                          17:00

      

                   

  Štvrtok

   7:00

                               

     

                          

      

                 17:00 

  Piatok

   7:00

                                 18:00

     

                      

   

              

  Sobota

   7:00

                                18:00 (s nedeľnou platnosťou)

     

                                   

       

                   

  Nedeľa

   7:00

               10:00

       8:30

        10:00

   

 • Budúcu stredu o 13:00 hod. sa bude odstraňovať vianočná výzdoba v kostole. Prosím príďte pomôcť.

 • Slávnostné otvorenie farského plesu bude v piatok  31. januára t.r. o 19:00 hod. v Pastoračnom centre. Tešíme sa na vás.

 • Budúcu nedeľu je zbierka na kostol. Budúcu nedeľu pri svätých omšiach budeme požehnávať „hromničné sviece“.

 • Komunita Emanuel už 25. rokov organizuje evanjelizačné stretnutie pre mladých vekom aj srdcom, ktoré nesie názov On je živý. Tohoročné stretnutie sa bude konať v dňoch 7. - 9. februára 2020 v mestskej športovej hale v Trenčíne. Ústrednou témou bude výzva, ktorou sa aj na nás obracia Víťaz nad smrťou – Ježiš Kristus: „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie...“ (Jn 11,25) Všetci ste srdečne pozvaní. Informácie o podujatí nájdete na webovej stránke: www.onjezivy.sk

 • PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE v Bošanoch bude 31. mája 2020 a v Krnči 14. júna 2020. V sobotu predtým prijmú deti prvýkrát sviatosť zmierenia.

 • Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o kostol alebo inak pomáhajú farnosti.
 • Prajeme Vám požehnaný týždeň.