Oznamy

19. nedeľa v cezročnom období - 9. 8. 2020

Po rannej sv. omši sa pomodlíme litánie.

 • Sväté omše sú nasledovne:

 •   Bošany Práznovce Krnča
  Pondelok

   

                                 18:00 (po jej skončení bude adorácia)

     8:00

                     

      

                

  Utorok

   7:00

                               

   

                          

   

            

  Streda

   7:00

                               

     8:00

                    

      

                 

  Štvrtok

   7:00

                               

          

                       

   

                17:00

  Piatok

   

                                18:00

     

                   

   

              

  Sobota

   7:00

             10:00

                                18:00 (zo slávnosti)

      8:30

                                   

      8:30 

                   

  Nedeľa

   7:00

             10:00

       8:30

       10:00

   

 • V pondelok sv. omša o 18:00 hod. v Bošanoch je obetovaná za  zdravie a Božie požehnanie pre rodiny v Združení zázračnej medaily.

 • V sobotu o 15:00 hod. v Bošanoch prijmú sviatosť manželstva Martin Kužma a Ivana Kopálová.

 • V sobotu o 16:00 hod. v Bošanoch prijmú sviatosť manželstva Marko Goga a Barbora Vrábelová.

 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v sobotu 22. augusta t.r. o 9:30 hod. v Bošanoch a krstná náuka bude vo štvrtok 20. augusta t.r. o 18:00 hod. na FÚ.

 • Pozývame vás v sobotu 29. augusta t.r. na farskú púť do Baziliky sv. Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku a na mariánske pútnické miesto do Topoľčianok. Odchod autobusu je o 8:00 hod. od kostola na Krnči, o 8:10 hod. od kostola v Práznovciach o 8:20 hod. od Kultúrneho domu v Bošanoch. Poplatok je 5 Eur. Kto má záujem nech sa nahlási v sakristii kostola.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa starajú o kostol alebo inak pomáhajú farnosti.